Skip to main content

28
RESULTS
rss


Media Type
23
audio
5
movies
Year
4
2013
10
2012
12
2011
2
(No Date)
Topics & Subjects
10
Thong Lai
9
Tam Nguyen
8
Chua
8
Lai
7
Nguyen
7
chua
More right-solid
Collection
Creator
18
www.chuatamnguyen.org
7
chuatamnguyen.org
1
thich thong lai
1
thich thong lai - www.chuatamnguyen.org - www.tamnguyentemple.org
Language
6
Vietnamese
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Favorited
Creator
Community Audio
by ChuaTamNguyen.org
audio
eye 12,666
favorite 1
comment 0
Cac thoi phap thoai trong dip Dai Gioi Dan tai Lang Di Da Tam Nguyen, Conroe, Texas bat dau tu ngay 18.05.2013.
Topics: Dai, Gioi, Dan, Lang, Di, Da, Conroe, Texas, Chua, Tam, Nguyen, Thich, Thong, Lai
Community Audio
by ChuaTamNguyen.org
audio
eye 93,936
favorite 1
comment 0
Đây là một số lẻ thời pháp thoại về Phật pháp do Thầy Thích Thông Lai, Trụ Trì Chùa Tầm Nguyên, thuyết giảng trong năm 2013.
Topics: 2013, Chua,Tam, Nguyen, Thich, Thong, Lai, Thong Lai, Tam Nguyen, thuyet phap, thuyet, phap, phap...
Community Audio
by ChuaTamNguyen.org
audio
eye 5,720
favorite 1
comment 0
Loạt pháp thoại mang tựa đề Khóa Tu La Hầu La do thầy Thích Thông Lai thuyết giảng trong khóa tu La Hầu La tại Youth Center Tầm Nguyên ở Olympia, Washington.
Topics: pháp, thoại, La Hầu La, Tầm, Nguyên, Thông, Lai, thuyet, phap, mp3, thong, lai.chua, tam,...
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
audio
eye 8,048
favorite 1
comment 0
Pháp Thoại từ ngày 16 đến  19 tháng 4, 2013 bao gồm Tinh Hoa Bát Nhã (level 2) do thầy Thích Thông Lai thuyết giảng tại Làng Di Đà Tầm Nguyên II, Conroe, Texas.
Topics: pháp, thoại, 2013, Làng, Di, Đà, Tầm, Nguyên, II, Conroe, Texas, Tinh, Hoa, Bát, Nhã,...
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
audio
eye 42,760
favorite 1
comment 0
Đây là một số thời pháp thoại về Phật pháp do Thầy Thích Thông Lai, Trụ Trì Chùa Tầm Nguyên, thuyết giảng trong năm 2012.
Topics: Chua,Tam, Nguyen, Thich, Thong, Lai, Thong Lai, Tam Nguyen, thuyet phap, thuyet, phap, phap thoai,...
Community Audio
by ChuaTamNguyen.org
audio
eye 2,833
favorite 1
comment 0
Tân Ban Đại Diện Làng Di Đà Indio 11.11.2012
Topics: Tân, Ban, Đại, Diện, Làng, Di, Đà, Indio, .2012
Community Audio
by ChuaTamNguyen.org
audio
eye 6,718
favorite 1
comment 0
Pháp thoại từ Khóa Tu Arizona 2-3.11.2012 do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng.
Topics: khoa, tu, arizona, 2012, thich, thong, lai, chua, tam, nguyen, chuatamnguyen.org
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
audio
eye 6,226
favorite 1
comment 0
Pháp Thoại Tại Tầm Nguyên V, do thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào ngày 13 và 14 tháng 10, 2012.
Topics: phap, thoai, tam, nguyen, v, thich, thong, lai, thuyet, giang, mp3, tamnguyen.org
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
audio
eye 5,489
favorite 1
comment 0
Topics: phap, am, thoai, mp3, thich, thong, lai, chua, tam, nguyen, khoa, tu, gieo, duyen, 2012, 10
Community Audio
audio
eye 5,690
favorite 1
comment 0
Pháp thoại mp3 từ Khóa Tu Tuệ Nhãn vào ngày 4,5 và 6 tháng 5, 2012 tai Làng A Di Đà Tầm Nguyên III, Indio California.
Topics: Khoa, tu, tuye, nhan, chua, tam, nguyen, tamnguyen.org, indio, California, phap, am, mp3, thich,...
Community Audio
by ChuaTamNguyen.org
audio
eye 11,354
favorite 1
comment 0
Topics: Khoa, tu, la, hau, la, chuatamnguyen.org, chua, tam, nguyen, thich, thong, lai
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
audio
eye 22,857
favorite 1
comment 0
Đây là loạt thời pháp "Giải Đáp Phật Pháp 2011" do thầy Thích Thông Lai thuyết giảng trong năm 2011 tại chùa Tầm Nguyên 1, tọa lạc tại Renton, WA USA. www.ChuaTamNguyen.org Thầy Thích Thông Lai 18814 108th Ave SE Renton, WA 98055 425-255-4798 ChuaTamNguyen@yahoo.com
Topics: chua, chùa, tam, nguyen, Tầm, Nguyên, thích, Thông, Lai, rev. Thong Lai, giai, dap, phat,...
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
audio
eye 5,489
favorite 1
comment 0
Pháp âm mp3 vơi tựa đề Giải Đáp Phật Pháp 18.3.2011 Do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng.
Topics: Thich, Thong, Lai, Chua, am, Nguyen, chuatamnguyen
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
audio
eye 11,939
favorite 1
comment 0
Đây là loạt pháp âm với chủ đề CHÁNH KIẾN VÀ TÀ KIẾN, do Thầy Thích Thông Lai, Trụ Trì Chùa Tầm Nguyên, khởi đầu thuyết giảng vào đầu năm 2012.
Topics: chanh kien, ta kien, chanh, ta, Thich Thong Lai, Thong Lai, Tam Nguyen, Chua, mp3, phap am, pháp,...
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
audio
eye 10,549
favorite 1
comment 0
Đây là các thời pháp thoại do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng trong Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên vào cuối năm 2011 tại Làng A Di Đà Tầm Nguyên II, toạ lạc tại tiểu bang Texas, USA.
Topics: Thích, Thông Lai, Chùa, Tầm Nguyên, Làng Di Đà, A Di Đà, pháp thoại, pháp âm, mp3,...
Community Audio
by ChuaTamNguyen.org
audio
eye 9,121
favorite 1
comment 0
Đây là loạt pháp âm "Giáo Thọ Cho Làng Di Đà Tầm Nguyên II - 3.2012" của Thầy Trụ Trì ban cho tăng ni tại Làng A Di Đà Tầm Nguyên II tọa lạc tại Conroe, Texas, từ 1 đến 6 Tây tháng 3, 2012.
Topics: Giao, Tho, Giáo, Thọ, Giao Tho, Giáo Thọ, TamNguyen.org, Chùa, Tầm Nguyên, Tam Nguyen,...
Community Audio
by Thich Thong Lai - www.ChuaTamNguyen.org - www.TamNguyenTemple.org
audio
eye 235,769
favorite 1
comment 1
Đây là các bài thuyết pháp âm mp3 của Thầy Thích Thông Lai Trụ Trì Chùa Tầm Nguyên. Nguyên tắc của thầy và của chùa nói chung là: các dĩa thuyết pháp của thầy chỉ cho thỉnh miễn phí 100% - hoàn toàn không được để bán dưới bất cứ hình thức nào. Thầy Trụ trì Thích Thông Lai yêu cầu chư vị Phật tử đừng mua bán các dĩa thuyết pháp của Thầy. Các chư Phật tử nào không có phương tiện...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topic: Thich,Thong,Lai,Chua,Tam,Nguyen,Temple,Tinh,Do,Cuc,Lac,Quoc,A Di...
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
audio
eye 4,117
favorite 1
comment 0
Một số thời pháp thoại trong năm 2011 của Thầy Thích Thông Lai, Trụ Trì chùa Tầm Nguyên tọa lạc tại Renton, Washington, USA. ChuaTamNguyen@yahoo.com www.ChuaTamNguyen.org
Topics: Thong Lai, Thich, Chua, Tam Nguyen, Adida, Amida, A Di Da, Phat, Tay Phuong, Cuc Lac, Lang Di Da,...
Community Audio
by Thich Thong Lai
audio
eye 7,593
favorite 1
comment 0
Đây là loạt pháp âm mp3 mang tựa đề "PHÁP PHẬT TRỊ BỆNH KHỔ" do thầy Thích Thông Lai thuyết giảng kể từ tháng 11 năm 2011.
Topic: phap,phat,tri,benh,kho,thich,thong,lai,chua,tam,nguyen,niem,phat,duong,thong lai,phap...
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
audio
eye 5,975
favorite 1
comment 0
Thời pháp với tựa đề "Lợi Ích của Sự Cầu Siêu" do thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào ngày 18.09.2011 nhân dịp tang lễ của mẹ cô Từ Hương.
Topic: Cầu Siêu, lợi ích, Adida, A-di-da,Amida,Chua Tam Nguyen, Tam Nguyen,
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
audio
eye 11,373
favorite 1
comment 0
Pháp thoại mp3 Khai Triển Phá Chấp của Chứng Đạo Ca 2011
Topics: chua, Tam Nguyen, Adida, Phat, temple, chung dao ca, pha chap, khai trien, tamnguyen,...
Community Audio
by www.chuatamnguyen.org
audio
eye 10,056
favorite 1
comment 0
Phap thoai do thay Thich Thong Lai thuyet giang vao thang 8, 2011
Topics: thong lai, thich, chua, tam nguyen, chuatamnguyen.org, tamnguyentemple, chuatamnguyen, phap am,...
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
audio
eye 4,248
favorite 1
comment 0
Thời pháp thoại Vu Lan 2011 mp3 do thầy Thích Thông Lai thuyết giảng trong Khóa Tu Trại Hè Vu Lan được tổ chức tại mảnh đất 33.9 acres do Chùa Tầm Nguyên vừa mới tậu tại Olympia, Thủ Phủ Tiểu Bang Washington.
Topics: Vu Lan, 2011, trai he, trại hè, khóa tu, khoa tu, thông lai, Thong Lai, Tầm Nguyên, tam...
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 354
favorite 1
comment 0
Phim dvd phần 3-4 ghi lại Pháp Hội Nam Cali được tổ chức tại Nam Cali vào tháng 5, 2011 với sự chủ toạ của Thầy Thích Thông Lai. www.ChuaTamNguyen.org Thầy Thích Thông Lai 18814 108th Ave SE Renton, WA 98055 425-255-4798 ChuaTamNguyen@yahoo.com
Topics: Chua, Tam, Nguyen, Tam Nguyen, Rev Thich Thong Lai, Thong Lai, Phap Hoi, Nam Cali
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 3,769
favorite 1
comment 0
Phim DVD ghi lại thời pháp thoại Luận Nhân Quả 2 vào 3 tháng 7, 2011,tại Tầm Nguyên 1, toạ lạc tại Renton, Washington, USA. Mạng chùa www.ChuaTamNguyen.org. Thầy Thích Thông Lai 18814 108th Ave SE Renton, WA 98055 425-255-4798 ChuaTamNguyen@yahoo.com www.ChuaTamNguyen.org
Topics: Nhan Qua, Luan, chua, tam nguyen, Thong Lai, A di da, Phat, Phap, Lang, di da
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 989
favorite 1
comment 0
Phim dvd phần 2-4 ghi lại Pháp Hội Nam Cali được tổ chức tại Nam Cali vào tháng 5, 2011 với sự chủ toạ của Thầy Thích Thông Lai. www.ChuaTamNguyen.org Thầy Thích Thông Lai 18814 108th Ave SE Renton, WA 98055 425-255-4798 ChuaTamNguyen@yahoo.com
Topics: Chua, Tam, Nguyen, Tam Nguyen, Rev Thich Thong Lai, Thong Lai, Phap Hoi, Nam Cali
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 1,322
favorite 1
comment 0
Phim dvd phần 1-4 ghi lại Pháp Hội Nam Cali được tổ chức tại Nam Cali vào tháng 5, 2011 với sự chủ toạ của Thầy Thích Thông Lai. www.ChuaTamNguyen.org Thầy Thích Thông Lai 18814 108th Ave SE Renton, WA 98055 425-255-4798 ChuaTamNguyen@yahoo.com
Topics: Chua, Tam, Nguyen, Tam Nguyen, Rev Thich Thong Lai, Thong Lai, Phap Hoi, Nam Cali
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 815
favorite 1
comment 0
Phim dvd phần 4-4 ghi lại Pháp Hội Nam Cali được tổ chức tại Nam Cali vào tháng 5, 2011 với sự chủ toạ của Thầy Thích Thông Lai. www.ChuaTamNguyen.org Thầy Thích Thông Lai 18814 108th Ave SE Renton, WA 98055 425-255-4798 ChuaTamNguyen@yahoo.com
Topics: Chua, Tam, Nguyen, Tam Nguyen, Rev Thich Thong Lai, Thong Lai, Phap Hoi, Nam Cali